O Elbrusie

Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 i dotyczy osi priorytetowej Gospodarka- Innowacje-Technologie, Działanie/Poddziałanie: 1.2.2 Innowacje i transfer technologii / Infrastruktura B+R.

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie laboratoriów fizyki doświadczalnej dla Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • Laboratorium Radiospektroskopii,
  • Laboratorium Polimerów,
  • Laboratorium Optoelektroniki,
  • Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej.

Więcej o projektach skierowanych do szkół: http://wmf.usz.edu.pl/projekty-skierowane-do-szkol