Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki

Kontakt: kierownik laboratorium – dr hab. Lidia Skuza, prof. US tel. mail: www.wb.usz.edu.pl/cbmib Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

1. Badania próbek środowiskowych m.in. pod kątem organizmów prokariotycznych w aspekcie ich chorobotwórczości wobec ssaków oraz pod kątem poszukiwania substancji potencjalnie przydatnych w procesach biotechnologicznych. 2. Analizy genetyczne materiału roślinnego i zwierzęcego, poszukiwania genów odporności roślin. 3. Badania populacji roślin i zwierząt bytujących w szczególnych warunkach środowiskowych. 4. Badania stężeń biologicznych alergenów pochodzenia roślinnego oraz grzybów. 5. Poszukiwania substancji antynowotworowych pochodzenia roślinnego. 6. Badania mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych. 7. Badania restytucji i ochrony ryb wędrownych, budowa sztucznych tarlisk.

More Articles

 • Cure for gray hair

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Generics strategies

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Consumption mortality

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Muscle fitness

  Service Inter-Lab to pracownie: fokusowa, call center, innoanaliz, bankowa, elektronicznej administracji, analiz logistycznych i wiele innych