Fizyka w Medycynie

Wojewódzki konkurs dla młodzieży szkół średnich, którego celem jest rozbudzanie zainteresowania fizyką, ukazywanie związku pomiędzy fizyką a medycyną oraz popularyzowanie zawodu fizyka medycznego. Aby wziąć w nim udział należy przygotować prezentację multimedialną na temat roli fizyki w medycynie. Jednym z elementów imprezy jest cykl wykładów otwartych – w ubiegłych latach dotyczyły one m.in. promieniowania jonizującego na Ziemi i w kosmosie oraz wykorzystania laserów w medycynie. Konkurs obchodzony jest w ramach Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej.

Więcej informacji na stronie

Matematyka w obiektywie

Celem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii. Konkurs wspomaga edukację matematyczną i proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę oraz kulturę matematyczną. Uczestnicy za pośrednictwem strony www wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką.  Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim.

Więcej informacji na stronie

Dyktando Uniwersyteckie

Dyktando Uniwersyteckie to cykliczne wydarzenie, które tworzy regionalną tradycję corocznych zmagań z polską ortografią. Jego pierwsza edycja odbyła się w maju 2015 roku z okazji XXX-lecia Uniwersytetu. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie zachodniopomorskich szkół podstawowych, którzy w dniu konkursu ukończyli 16 lat. Do wygrania są cenne nagrody finansowe oraz zaszczytny tytułu Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii.

Więcej informacji na stronie