O Muzeum

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego działa przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych

Ekspozycja czynna w godzinach: pon.-pt. 9.00-15.00

Zapisy na warsztaty, lekcje geologii i zwiedzanie z przewodnikiem:
mgr Robert Woziński:
e-mail: muzeum@usz.edu.pl
tel.:+48 91 444 24 26
ul Mickiewicza 16a 70-383 Szczecin
Interaktywna Sala Edukacji Geośrodowiskowej – sala 101 (za czytelnią)

Zapraszamy indywidualnych zwiedzających oraz zorganizowane grupy.
Wstęp na wszystkie wystawy w Muzeum jest bezpłatny!

Cele placówki

Organizacja stałych i czasowych wystaw geologicznych;
Organizacja prelekcji i odczytów dla młodzieży szkół podstawowych, średnich oraz studentów zainteresowanych problematyką nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii;
Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony litosfery;
Organizacja czasowych wystaw związanych tematycznie z naukami przyrodniczymi;
Organizacja czasowych wystaw dla twórców amatorów.

ODWIEDŹ MUZEUM GEOLOGICZNE