„Giełda dla średniozaawansowanych” – 13 godzin – kurs dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Program kursu:

1) Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo
Kontrakty terminowe
• mechanizm działania kontraktu terminowego
• dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
•  depozyt zabezpieczający
•  możliwości wykorzystania kontraktów terminowych

Opcje giełdowe
• istota kontraktów opcyjnych
• czynniki wpływające na cenę opcji
• sposoby rozliczania opcji
• zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji

Certyfikaty turbo
• charakterystyka certyfikatów TURBO
• poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
• przykłady wykorzystania certyfikatów turbo

2) Funkcjonowanie Giełdy
• Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
• Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
• Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
• Case study – sesja na GPW (4.02.2004)
• Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
• Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych

3) Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę
• Produkt krajowy brutto (PKB)
• Cykl koniunkturalny
• Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
• Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
• Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
• Koniunktura gospodarcza na świecie
• Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

4) Analiza fundamentalna
• Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
• Otoczenie branżowe – charakterystyka
• Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
• Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
• Wycena porównawcza
• Wycena spółki – analiza wrażliwości

5) Analiza techniczna
Świece i ich rodzaje

• formacje zmiany trendu
• powstawanie poziomów wsparcia i oporu
• położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
• luki cenowe i ich rodzaje

Formacje zmiany i kontynuacji
• charakterystyka każdej formacji
• zachowanie wolumenu obrotu w formacji
• położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss

Oscylatory i wskaźniki
• budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
• średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
• różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
• dywergencje pozytywne i negatywne

Teoria portfelowa
• koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
• współczynnik korelacji i jego interpretacja
• model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
• ocena wyników zarządzania portfelem – tworzenie rankingów

 • Spotkania z maturzystami

  Sprawdź kiedy pojawimy się w Twojej szkole.
  Czytaj więcej
 • Zajęcia dla szkół

  Uniwersytet Szczeciński ma w swojej ofercie liczne wykłady otwarte. Sprawdź aktualną ofertę
  Czytaj więcej
 • Zajęcia dla nauczycieli

  Studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli - zapraszamy po więcej szczegółów
  Czytaj dalej