Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

W skład Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii wchodzi Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz Laboratorium Badań Środowiskowych